شعار سال
چهارشنبه 03 مرداد 1403

 

فهرست مزایدات و مناقصات 1402 - اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم

 الف : اجاره ، مزایده و مناقصات اداره کل و مراکز تابعه در 1402


ب : خریدهای متوسط اداره کل و مراکز تابعه در سال 1402

د : دریافت ضمایم و مستندات مربوط به مزایدات و مناقصات 1402

سایر پیوندها
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین