شعار سال
چهارشنبه 03 مرداد 1403

 

معرفی مدیران ، روسای ادارات و مراکز تابعه اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان قم


نام: سید محمود

نام خانوادگی: عرب

سمت: مدیرکل

آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس

شماره تلفن: 2537201329

ایمیل: arab@irantvto.ir


نام: سیدابوالفضل

نام خانوادگی: فدای حسین

سمت: معاون اداری و پشتیبانی

آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

شماره تلفن: 2537201329

ایمیل: qom@irantvto.ir


نام: مجتبی

نام خانوادگی: محمد کریمی

سمت: معاون آموزش پژوهش و برنامه ریزی

آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس

شماره تلفن: 2537201329

ایمیل: qom@irantvto.ir

÷

نام: مصطفی

نام خانوادگی: گلزار

سمت: رئیس اداره سنجش و ارشیابی مهارت

آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

شماره تلفن: 2537201329

ایمیل: qom@irantvto.ir


نام: مجید

نام خانوادگی: کریمی مزلقانی

سمت: رئیس اداره عمومی و پشتیبانی

آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس

شماره تلفن: 2537201329

ایمیل: qom@irantvto.ir


نام: نرجس

نام خانوادگی: پهلوانی قمی

سمت: رئیس مرکز خواهران حضرت معصومه (س)قم

آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

شماره تلفن: 2537201329

ایمیل: qom@irantvto.ir


نام: علی

نام خانوادگی: جانقربان

سمت: رئیس مرکز شماره یک امام خمینی (ره)

آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس

شماره تلفن: 2537201329

ایمیل: qom@irantvto.ir


نام: هادی

نام خانوادگی: حدادی

سمت: رئیس اداره امور مالی

آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس

شماره تلفن: 2537201329

ایمیل: qom@irantvto.ir


نام: جعفر

نام خانوادگی: حسن پور

سمت: رئیس  مرکز شماره 7 شکوهیه قم

آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

شماره تلفن: 2537201329

ایمیل: qom@irantvto.ir


نام: راضیه

نام خانوادگی: حسینی بیان

سمت: رئیس مرکز شماره 6 پردیسان قم

آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس

شماره تلفن: 2537201329

ایمیل: qom@irantvto.ir


نام: ابوالفضل

نام خانوادگی: خلیلی ورزنه

سمت: رئیس اداره امور موسسات کارآموزی آزاد و مشارکتهای مردمی

آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

شماره تلفن: 2537201329

ایمیل: qom@irantvto.ir


نام: معصومه

نام خانوادگی: فهیمی

سمت: رئیس اداره آموزش، پژوهش و برنامه ریزی

آخرین مدرک تحصیلی: فوق دیپلم

شماره تلفن: 2537201329

ایمیل: qom@irantvto.ir


نام: سید محمد رضا

نام خانوادگی: قائم مقامی

سمت: رئیس مرکز شماره 5 تخصصی امام حسین(ع)

آخرین مدرک تحصیلی: فوق لیسانس

شماره تلفن: 2537201329

ایمیل: qom@irantvto.ir

سایر پیوندها
تنظیمات قالب
گفتگو انلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین